e.g: var finns pilgrimsmussla , Vilken storstad hamnar jag i när jag landar på Heathrow?, Google, Facebook.